โดยการนำทางเว็บไซต์ผู้เข้าชมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม. ตกลง

Bookmark Bookmark

Missing th translation

STA47902L
 

  • เส้นผ่าศูนย์กลาง [ตัวเลข] [มม.]: 230มม
  • ความหนา [ตัวเลข] [ใน]: Segmented​
  • ขนาดอาร์เบอร์ [ตัวเลข] [มม.]: 2.4มม
  • เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.): 22.23มม
  • การประยุกต์ใช้วัสดุ [ข้อความ]: CONCRETE/MASONRY
  • เกรน [ข้อความ] [ตัวเลข]: Dry
  • จำนวนรอบ RPM สูงสุด [RPM] [ตัวเลข]: 6600